Pilonii programei sunt conceptul de transdisciplinaritate şi învăţarea bazată pe proiect.

Trandisciplinaritatea, din perspectiva educaţiei, vizează întrepătrunderea mai multor discipline, sub forma integrării curriculare, cu posibilitatea constituirii, în timp, a unei discipline noi sau a unui nou domeniu al cunoaşterii, prin ceea ce se numeşte fuziune – faza cea mai radicală a integrării.
Învăţarea bazată pe proiect. Proiectul clasei reprezintă în acelaşi timp un context, un scop, o metodă, un principiu, un scop, un proces dar şi un produs.
Învăţarea bazată pe proiect transformă învăţarea într-un fapt relevant pentru elevi, prin stabilirea conexiunii cu lumea din afara clasei/şcolii.
Se consideră că prin proiect elevii se află într-o situaţie autentică de învăţare care îi face să se gândească altfel despre ei înşişi.
Profesori îşi asumă roluri noi în raport cu rolurile din demersul tradiţional.
Producerea de artefacte şi expoziţii, care prezintă sau explică soluţiile găsite de elevi, arată cum s-a ajuns la soluţie şi ce s-a învăţat de-a lungul demersului.Structura programei:


nota de prezentare
competenţele generale
valori şi atitudini
competenţele specifice asociate conţinuturilor
sugestiile metodologice


elemente de noutate ale programei